โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

ค่านิยมองค์กร(Value) : สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม มุ่งมั่น เสียสละ

หลักสูตรการศึกษา
  • วิทย์-คณิต
  • ศิลป-ภาษา
  • อื่นๆ
หลักสูตร
ห้องสมุดมีชีวิต
  • ยืม-คืนออนไลน์
  • ค้นหาหนังสือ
  • สมัครสมาชิก
ชมห้องสมุด
บริการนักเรียน
  • ตรวจสอบคะเเนนความพฤติ
  • ดาวโหลดเกียรติบัตร
  • ตารางเรียน 2/2565
ข้อมูล
image
image
image
image
Big Data WD

กิจกรรมที่น่าจดจำของ ธจ.

ภาพถ่ายย้อนตั้งเเต่ปี 2546 - ปัจจุบัน

image
image
image
image

This will close in 5 seconds