โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

ค่านิยมองค์กร(Value) : สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม มุ่งมั่น เสียสละ

หลักสูตรการศึกษา
  • วิทย์-คณิต
  • คณิต-อังกฤษ
  • ศิลป์ทั่วไป
หลักสูตร
คุณภาพผู้เรียน
  • กิจการนักเรียน
  • งานดูเเลนักเรียน
  • คะเเนนความประพฤติ
คะเเนนความประพฤติ
ตรวจสอบผลการเรียน
  • ผลการเรียน
  • ระดับ ม.ต้น
  • ระดับ ม.ปลาย
เข้าสู่ระบบ
image
image
image
image
Big Data WD

กิจกรรมที่น่าจดจำของ ธจ.

ภาพถ่ายย้อนตั้งเเต่ปี 2546 - ปัจจุบัน

กิจกรรมข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

image
image
image
image